SOFTINVEST
+359 2 9810262 info@sofinvest.org
BG
EN
RU
BG
EN
RU

За нас

Представяне
Серификати

“Софинвест” ЕООД е правоприемник на бившата Главна дирекция за изграждане на София (ГДИС) създадена през 50-те години на миналия век, с цел възстановяване на гр.София, изграждане на инженерната и социална инфраструктура на Столицата и общинско жилищно строителство.

 Година и място на основаване на фирмата

Общинска фирма “Софинвест” е регистрирана през 1989 год. с фирмено дело № 484 при СГС, чрез преобразуване на бившата Главна дирекция за изграждане на София (ГДИС). С Решение № 6/97 г. на СГС е преобразувана в търговско дружество “Софинвест” ЕООД. След изменение на нормативната уредба е извършена промяна предмета на дейност с Решение № 11/99 г. на СГС за извършване на независим строителен надзор и технически контрол в проектирането и строителството.

От 1999 год. „Софинвест” ЕООД е лицензирано от МРРБ да упражнява независим строителен надзор в проектирането и строителството на различни видове строежи с 24 броя Свидетелства за оправомощаване (лицензи) към Лиценз № СК-003/30.09.1999 г. издадено от Министерството на регионалното развитие и благоустройството

С Измененията на ЗУТ- прелицензирано с Лиценз №ЛК-000091/14.07.2004 год. със срок на валидност до 14.07.2014 год

и Удостоверение (Лиценз) № РК0219/12.06.2014г. от Дирекция национален строителен контрол със срок на валидност до 12.06.2019г.

Енергийно обследване на сгради – Удостоверение № 00365/15.02.2013г. издадено от Агенция за устойчиво енергийно развитие за обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради съгласно чл.23, ал.4 от Закона за енергийната ефективност със срок на валидност 15.02.2018г.

Софинвест” ЕООД е пълноправен член на камарата на енергийните одитори в България.

Управление и представителство 

Софинвест” ЕООД е дружество със 100% общинска собственост на Столична община, и от 2013г. е ръководено от управителя – инж. Чавдар Найденов Гигов. 

В дружеството е внедрена система на организация на работата в съответствие с изискванията на международните стандарти: 
ISO  14001:2004  и  ISO 9001:2008

„СОФИВНЕСТ” ЕООД пердлага услуги в областта на инвеститорския контрол, енергийното обследване на сгради, технически паспорт на сгради и съоръжения от техническата инфраструктура, обследване на съществуващи строежи, търпимост и узаконяване на незаконното строителство по смисъла на ЗУТ, оценка на съответствието на инвестиционните проекти, строителен надзор, преустройство и смяна на предназначението на обекти, оценка на недвижими имоти, изготвяне на актуална сметна стойност на - проекти, нови строежи, незавършено строителство, изготвяне на план за управление на отпадъците, депонирене на отпадъци – Депо Връждебна

От 1999г извършванено на строителен надзор при изпълнението на нов строеж и реконструкция, основен ремонт и смяна предназначението на съществуващ строеж е задължителен.

За строежи от първа, втора, трета и четвърта категория съгласно чл.137 от ЗУТ подписването на договор със фирма извършваща строителен надзор е задължителен, а за строежите от пета категория не е задължителен, но ако има то това има своите предимства.

Със своя професионализъм експертите в Софинвест ЕООД следят и се стремят да избегнат всички рискове пред техническите изисквания, което да не доведе до оскъпяване на процеса, а и най-вече да избере и подпомогне клиента да избере най-оптималния вариант за неговите нужди, било то в проектиране, строителство, оценка на имоти и др.

За СОФИНВЕСТ ЕООД, клиентът е винаги на първо място и затова когато имате нужда от нашите услуги, Вие първо ще получите професионална консултация от нас, а след това възможно най-краткия и оптимален вариант на решение.

Раздели

 

Депо Враждебна

Генерираните на територията на Столична община отпадъци от строителни дейности се обезвреждат на единственото на територията на Столицата депо в кв. Враждебна, район „Кремиковци”. 

Виж повече
 

Услуги

Съгласно чл.166, ал.1, т.1 и 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ/2003 г.),на основание Лиценз № ЛК-000091/14.07.2004 г., Заповед № РД-02-14-635/28.03.2011 г. и Актуализиран списък 

Виж повече
 

Профил на купувача

"СОФИНВЕСТ" ЕООД провежда следните процедури по възлагане на обществени поръчки или избор на изпълнител:

Виж повече

ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

Люлин 8  

Люлин 8

Текст

Виж повече
Централна Баня  

Централна Баня

Vestibulum posuere elit nisl, sit amet sodales tellus bibendum id. Fusce vel bibendum sem. Sed nisl diam, elementum lobortis congue et, laoreet eget dui. Donec feugiat congue volutpat. Proin ex diam, convallis ac rutrum ac, sagittis at sem.

Виж повече
Женски пазар  

Женски пазар

Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Ut suscipit quam vel tellus molestie sagittis. Nunc sit amet suscipit risus. Nullam a convallis mauris, consequat rhoncus orci. Nam tellus tellus, sollicitudin id porttitor a

Виж повече