+359 2 9810262 info@sofinvest.org
BG
EN
RU
BG
EN
RU

Профил на купувача

Обяви
Текущи процедури
ЗОП - Архив
ЗОП - Вътрешни првила

        "СОФИНВЕСТ" ЕООД провежда следните процедури по възлагане на обществени поръчки или избор на изпълнител:

Статус: В момента няма активни процедури.

12.12.2016г. Заповед във връзка с Национален празник 3 март .../изтегли/

12.12.2016г Покана №14-92-001/08.01. 2016 г. Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради ...../Изтегли/

12.12.2016гТретиране на постъпващите на депо Враждебна отпадъци

1. ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ..../изтегли/

2. ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ..../изтегли/

3. ДЕКЛАРАЦИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ 3..../ изтегли /

4. ДЕКЛАРАЦИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ 4..../изтегли/

5. ПОКАНА.../изтегли/

12.12.2016г. Покана № 14-92-005./11.02. 2015г. за представяне на оферта за изпълнение на дейности по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради

Заповед цени
“С О Ф И Н В Е С Т” Е О О Д
ЗАПОВЕД

№ РД 14-14-195

София, 07.06.2013 г.

Във връзка с изменение на цените за депониране на строителни отпадъци и зeмни маси, въведеното електронно измерване на продаваните инертни материали и подобряване отчетността в дружеството,

Тук можете да изтеглите Вътрешните правила по ЗОП

Раздели

 

Депо Враждебна

Генерираните на територията на Столична община отпадъци от строителни дейности се обезвреждат на единственото на територията на Столицата депо в кв. Враждебна, район „Кремиковци”. 

Виж повече
 

Услуги

Съгласно чл.166, ал.1, т.1 и 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ/2003 г.),на основание Лиценз № ЛК-000091/14.07.2004 г., Заповед № РД-02-14-635/28.03.2011 г. и Актуализиран списък 

Виж повече
 

Профил на купувача

"СОФИНВЕСТ" ЕООД провежда следните процедури по възлагане на обществени поръчки или избор на изпълнител:

Виж повече

ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

Парк Южен  

Парк Южен

Виж повече
Булевард  

Булевард "Арсеналски"

Виж повече
Булевард  

Булевард "България"

Виж повече