+359 2 9810262 info@sofinvest.org
BG
EN
RU
BG
EN
RU

Депо Враждебна

Услуги
Цени
Търгове и конкурси
Контакти
Работно време

instalacia1.Рециклиране на строителни отпадъци, генерирани на територията на Община София.

2.Рециклираният материал е годен за повторна употреба.

3.Производителността на инсталацията е 100 t / h, като благодарение на тази инвестиция се освобождават обеми за демонтиране и удължаване живота на депото.

Генерираните на територията на Столична община отпадъци от строителни дейности се обезвреждат на единственото на територията на Столицата депо в кв. Враждебна, район „Кремиковци”. Теренът с площ от 411 дка , представлява изчерпана Кариера за инертни материали ”Пет могили”. Тя е предоставена на “СОФИНВЕСТ “ЕООД за стопанисване и управление с Протокол от 19.12.1996 г. утвърден от Кмета на Район „Кремиковци” и съгласно План –Програма за рекултивация на нарушени терени на територията на район “Кремиковци”.Изготвеният технически проект е съгласуван с Министерство на околната среда и водите (писмо №26-00-3640/23.06.1998 г.).Дейността е извършвана при условията на Наредба №26 от 02.10.1996 г. за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт.
Изготвен и утвърден с Решение Б-20/2005г. на РИОСВ – София е План за привеждане на депо „Враждебна” за строителни отпадъци в съответствие с нормативните изисквания на Наредба № 8 от 24.08.2004 г.
При Закона за управление на отпадъците, дейността се извършва в изпълнение на Договор №РД-56-1452/03.10.2005 г. подновен с договор №РД-56-992/02.11.2009 г. със Столичната община, сключени на основание чл.15 ал.4 т.2 от Наредба №8 от 24.08.2004 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, по и на основание Решение №12-ДО-459-00/11.08.2004 г. на Директора на РИОСВ-София с всички изменения, като последното е №12-ДО-459-08/19.06.2012 год. и във връзка с Решение №12-ПУДОР-45-03/11.07.2011 год.
Отчитайки експлоатационния капацитет на площадката и в изпълнение на нормативните изисквания за частична повторна употреба на преработени строителни отпадъци, дружеството е изготвило и съгласувало с РИОСВ - София следните проекти:
• Работен проект за рекултивация на депо за строителни отпадъци в кв. Враждебна;
• Изграждане на Център за третиране и оползотворяване на строителните отпадъци;
• Работен проект за рекултивация на нарушени терени (бивша
кариера за инертни материали в кв. Враждебна), намираща се съседство на депото.
С реализацията на трите проекта ще се изпълни краткосрочната и средносрочна стратегия на „Софинвест" ЕООД за решаване на проблема със строителните отпадъци, която се състои в драстично намаляване на обема на депонираните отпадъци.
В период от десет години между 1998 и 2008 г. на депото са депонирани 2 218 071 м3 строителни отпадъци и 6 145 694 м3 земни маси, като тенденцията е увеличаване на количествата през всяка следваща година. В тази връзка е създаден и се разработва Център за третиране и оползотворяване на строителни отпадъци, който представлява:
• разпределителна площадка за оползотворяване и трошачно-сортировъчна машина с магнитен сепаратор, на която отпадъците, се разделят, сортират и предават за последващо рециклиране и оползотворяване.
• Площадка с Инсталация за натрошаване и сортиране на строителни отпадъци, базирана на верижната модулна система LT1110 на MESTO Minerals.
При максимална производителност 160 т/час реалното количество натрошен материал е около 120 т/час, което означава среднодневна производителност от около 840 тона или 25 200 т/мес. При обемно тегло на бетон в разбухнало състояние 2,00 г/см3, за месец инсталацията LT1110 може да преработва реално около 12 600 м3/мес. строителни отпадъци (бетон и тухли).
Средномесечното количество строителни отпадъци, постъпващи в депото е около 40 000 м3, от тях приблизително 15% (6 000 м3) са бетон и тухли. Допълнителни количества строителни отпадъци (бетон и тухли) се доставят от депото, чиито повърхностен слой е почти изцяло от парчета бетон и части от разрушени сгради.
Дейността по управление на строителните отпадъци се извършва в съответствие с изискванията на международния стандарт ISO 14001:2004.

1 2 frakcii-otpadak

Едър трошляк - 6.00 лв /тон

Дребен трошляк - 7.00 лв /тон

Отпадъчен материал - 1.50 лв /тон

Цените са без ДДС !

Протоколи за качество на добиваният материал

Адрес:
София България

Допълнителна информация:
Кантар - 0884699151
Каса - 0889588830
Местност "Корията" - земя - 0885086688

ПОНЕДЕЛНИК ДО НЕДЕЛЯ

29.04.2016г. - 08.05.2016г.
от 9:00 до 16:00 часа

 БЕЗ ПОЧИВЕН ДЕН

Раздели

 

Депо Враждебна

Генерираните на територията на Столична община отпадъци от строителни дейности се обезвреждат на единственото на територията на Столицата депо в кв. Враждебна, район „Кремиковци”. 

Виж повече
 

Услуги

Съгласно чл.166, ал.1, т.1 и 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ/2003 г.),на основание Лиценз № ЛК-000091/14.07.2004 г., Заповед № РД-02-14-635/28.03.2011 г. и Актуализиран списък 

Виж повече
 

Профил на купувача

Fusce ut efficitur elit, quis fermentum dolor. Sed euismod sapien ut risus lobortis porttitor. Quisque auctor eleifend pretium. Duis mollis justo orci, non sagittis turpis interdum nec. Integer nec turpis ultrices, consequat eros id, hendrerit ex. Morbi sagittis viverra risus, vitae ullamcorper tortor lacinia id. Donec ornare vestibulum ornare.

Виж повече

ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

Люлин 8  

Люлин 8

Текст

Виж повече
Централна Баня  

Централна Баня

Vestibulum posuere elit nisl, sit amet sodales tellus bibendum id. Fusce vel bibendum sem. Sed nisl diam, elementum lobortis congue et, laoreet eget dui. Donec feugiat congue volutpat. Proin ex diam, convallis ac rutrum ac, sagittis at sem.

Виж повече
Женски пазар  

Женски пазар

Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Ut suscipit quam vel tellus molestie sagittis. Nunc sit amet suscipit risus. Nullam a convallis mauris, consequat rhoncus orci. Nam tellus tellus, sollicitudin id porttitor a

Виж повече