+359 2 9810262 info@sofinvest.org
BG
EN
RU
BG
EN
RU

Люлин 8

Текст

Раздели

 

Депо Враждебна

Генерираните на територията на Столична община отпадъци от строителни дейности се обезвреждат на единственото на територията на Столицата депо в кв. Враждебна, район „Кремиковци”. 

Виж повече
 

Услуги

Съгласно чл.166, ал.1, т.1 и 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ/2003 г.),на основание Лиценз № ЛК-000091/14.07.2004 г., Заповед № РД-02-14-635/28.03.2011 г. и Актуализиран списък 

Виж повече
 

Профил на купувача

"СОФИНВЕСТ" ЕООД провежда следните процедури по възлагане на обществени поръчки или избор на изпълнител:

Виж повече

Архив проекти

Кръстовище на две нива бул. „Пейо Яворов” – бул. „Стоян Михайловски”  

Кръстовище на две нива бул. „Пейо Яворов” – бул. „Стоян Михайловски”

Кръстовището на 2 нива е съобразено и съответства на Подробния устройствен план и е част от общия проект, включващ и изпълненото кръстовище на Телевизионната кула /бул.”Драган Цанков” и бул.”Пейо Яворов”/.

Виж повече
НДК в град София  

НДК в град София

Един от значимите обекти на надзорна фирма "Софинвест" ЕООД е НДК в град София

Виж повече
Връбница  

Връбница

Tekst

Виж повече