+359 2 9810262 info@sofinvest.org
BG
EN
RU
BG
EN
RU

Люлин 8

Текст

Раздели

 

Депо Враждебна

Генерираните на територията на Столична община отпадъци от строителни дейности се обезвреждат на единственото на територията на Столицата депо в кв. Враждебна, район „Кремиковци”. 

Виж повече
 

Услуги

Съгласно чл.166, ал.1, т.1 и 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ/2003 г.),на основание Лиценз № ЛК-000091/14.07.2004 г., Заповед № РД-02-14-635/28.03.2011 г. и Актуализиран списък 

Виж повече
 

Профил на купувача

"СОФИНВЕСТ" ЕООД провежда следните процедури по възлагане на обществени поръчки или избор на изпълнител:

Виж повече

Архив проекти

Централна Баня  

Централна Баня

Виж повече
Кръстовище на две нива бул. „Пейо Яворов” – бул. „Стоян Михайловски”  

Кръстовище на две нива бул. „Пейо Яворов” – бул. „Стоян Михайловски”

Кръстовището на 2 нива е съобразено и съответства на Подробния устройствен план и е част от общия проект, включващ и изпълненото кръстовище на Телевизионната кула /бул.”Драган Цанков” и бул.”Пейо Яворов”/.

Виж повече
Герман  

Герман

Sed risus eros, eleifend id faucibus sit amet, vehicula ac nunc. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas ac lacus id ex condimentum tincidunt et ut risus. Pellentesque facilisis quam

Виж повече